Mermaids - Manager Dellie & Evil Queen Amaya

This is Manager Dellie. She has been Fericaza's royal manager ever since Alma became Queen. Her dolphin Bubbles follows her anywhere and protects her. Dellie has been sent out on missions to find the Evil Queen's lair, but just like everyone else, she's never managed.
Det här är manager Dellie. Hon har varit Fericaza's kungliga manager ända sedan Alma blev drottning. Hennes delfin Bubbles följer efter henne överallt och skyddar henne. Dellie har skickats ut på uppdrag för att hitta den onda drottningens gömställe, men som alla andra har hon inte klarat det än.
The Evil Queen, Amaya. Instead of being part-human, part-fish like the other mermaids, Amaya is part-fish and part-vampire. She's a pale creature with red eyes and a long scaly fin, and she always carries a sharp sword. No one knows where the scars in her face comes from.
Den onda drottningen Amaya. Istället för att vara delvis människa och delvis fisk är Amaya delvis fisk och delvis vampyr. Hon är en blek varelse med röda ögon och en lång fjällig fena, och hon har alltid ett vasst svärd med sig. Ingen vet varifrån ärren i hennes ansikte kommer.Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0